Overlevingsmodus

Gepubliceerd op 21 september 2020 om 07:16

OVERLEVINGSMODUS
Kunnen gedomesticeerde dieren ook weer verwilderen? Met anderen woorden is het domesticatieproces om te keren? Bij veel huisdieren is dit niet meer mogelijk, omdat eigenschappen die ze nodig hebben om in het wild te overleven zijn verdwenen

VERWILDEREN
Huisdieren zijn zo afhankelijk van mensen geworden dat ze eigenlijk niet in het wild kunnen overleven. Ten eerste zijn ze gewend dat de mens hen van eten voorziet. Zelf voedsel bemachtigen lukt alleen met de grootste mogelijke moeite.
Verder zijn ze niet gewend om zich te verdedigen tegen belagers.
En tenslotte hebben huisdieren weinig weerstand tegen ziekten die ze in het wild kunnen oplopen. Voor parasieten, virussen, bacteriën en andere ziekmakers zijn ze een gemakkelijke prooi.

Een tam dier kan dus niet lang in de natuur overleven. De reden is dat hij de wilde eigenschappen van de oervorm mist. Juist deze overlevingseigenschappen zijn in het proces van fokken en veredelen weg geselecteerd.
Alleen dieren die nog over voldoende 'wilde' eigenschappen beschikken, zoals de kat, zullen in staat zijn om zich in de vrije natuur staande te houden. Honden zullen daar veel meer moeite mee hebben en na korte tijd doodgaan, zelfs rassen met jachtinstinct, zoals de Duitse Staande hond.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, kijk maar naar Teckel Quirine die zich al heel lang staande houdt in de duinen. Waarschijnlijk een goede jager die haar kostje weet te bemachtigen in de duinen, of op een andere manier. Een tophondje met een Topneus!
De hond kan na verloop van tijd in een andere modus komen de zogenaamde: "overlevingsmodus" om te kunnen overleven dus.
Hierdoor kan de hond de eigenaren niet herkennen, dit komt wel weer goed maar heeft zijn tijd nodig, de knop moet weer worden omgezet.

Domesticatie (van het Latijn domus, huis) is het proces waarmee de mens dieren en planten (door selectie en fokken) zodanig van eigenschappen verandert dat deze dieren en planten steeds meer aangepast raken aan het leven dicht bij en in dienst van de mens.