PRIVACY VERKLARING

Stichting SOS Helping Dogs kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u donateur of adoptant bent en gebruik maakt van de diensten en/of u een dier heeft aangkocht van Stichting SOS Helping Dogs. Wij kunnen van u de volgende gegevens moeten verwerken:

 • voorletter, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  Stichting SOS Helping Dogs verwerkt deze gegevens, om contact met u te kunnen opnemen schriftelijk, telefonisch of via email. Daarnaast kunne wij uw gegevens gebruiken gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en aangaande adoptie en/of opvang van honden

  Stichting SOS Helping Dogs bewaart uw gegevens gedurende het bestaan van de Stichting. Vanuit wettelijke regeling voor de import van buitenlandse honden zijn wij verplicht om de gegevens mbt de uiteindelijke bestemming van de hond, minimaal drie jaar te bewaren. Na deze termijn kunt u bij ons een verzoek indienen, om deze te laten verwijderen.

  Stichting SOS Helping Dogs verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting SOS Helping Dogs houdt geen website bezoeken of IP-adressen bij en maakt geen gebruik van Google Analytics. 

  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. (voor adoptanten geldt een tijdsduur van 3 jaar) U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sos.helpingdogs@gmail.com Stichting SOS Helping Dogs, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

  Stichting SOS Helping Dogs, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op.

  Stichting SOS Helping Dogs - handelsregister KvK: